báo cáo thực tập marketing công ty dược
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập marketing tại công ty dược phẩm ProPharma

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHỞI ĐẦU ĐỔI MỚI NĂNG ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP  (PRODINCOM PHARMA). LỜI…

Continue Reading...
báo cáo thực tập nhân sự
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân sự tại công ty du lịch

  thuctaptotnghiep.net giới thiệu tới các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập hoặc luận văn mẫu báo cáo thực tập quản trị…

Continue Reading...
e-marketing
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập đạo đức kinh doanh trong e-marketing

Đề tài : ngành marketing trực tuyến và vấn đề đạo đức trong quảng cáo thông qua marketing trực tuyến LỜI MỞ ĐẦU Đạo đức đã…

Continue Reading...
quản lý ngân sách nhà nước
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quản lý ngân sách nhà nước Đà Lạt -Lâm Đồng

Đề tài báo cáo thực tập: Quản lý ngân sách phường 11 tại Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng Lời mở đầu Trong công cuộc…

Continue Reading...
báo cáo thực tập thực tế
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quy trình công việc thực tế tại công ty thực tập.

Mô tả quy trình làm việc  và công việc thực tế nơi đang làm việc.Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, Nhận…

Continue Reading...
phân tích tình hình kinh doanh
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Chuyên đề phân tích tài chính công ty dược phẩm OPC-2014

Đề tài luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Nhóm mình thực hiện xong vào cuối năm…

Continue Reading...
phân tích tình hình kinh doanh
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập tổng hợp QTKD tại công ty Vận tải -bốc xếp.

Tên báo cáo đầy đủ: Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty Vận tải -bốc xếp Quang Anh- ngành quản trị kinh doanh, các…

Continue Reading...
báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập phân tích tài chính cty dược IMEXPHARM

Đề tài chuyên đề: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM hoàn thành vào năm 2015, chuyên đề được…

Continue Reading...
báo cáo thực tập quản trị nhân sự
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thiều Quang

Đề tài báo cáo thực tập: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giải pháp phần…

Continue Reading...
báo cáo thực tập nhân sự
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập tạo động lực cho người lao động-động viên khuyến khích nhân viên.

Tên đề tài bài báo cáo thực tập mẫu: Hoàn thiện công tác động viên, khuyến khích nhân viên làm việc tại công ty công…

Continue Reading...