Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Queen An

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh khách…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Khai thác đềnTràng Kênh, Thủy Nguyên để phát triển du lịch

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập du lịch is  Khai thác đềnTràng Kênh, Thủy Nguyên for Phát triển du lịch to…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập nghiệp vụ đặt chỗ nghỉ khách sạn

Báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn:  Báo cáo thực tập chất lượng nghiệp vụ đặt chỗ nghỉ tại khách sạn Horison Hà Nội…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập du lịch về chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Báo cáo thực tập du lịch: Báo cáo thực tập về chất lượng hướng dẫn viên tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Đầu…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập chất lượng cơ sở kỹ thuật phục vụ du lịch

Báo cáo thực tập du lịch:  Báo cáo thực tập chất lượng cơ sở vật chất: xây dựng phục vụ du lịch tại Phong Nha…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập du lịch về tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch.

Báo cáo thực tập du lịch: Thực trạng tổ chức khai thác and its sự kiện phục vụ hoạt động du lịch at Nghệ An…

Continue Reading...
báo cáo thực tập tại nhà khách
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Sự hài lòng của khách hàng tới chất lượng dịch vụ nhà khách

Báo cáo thực tập tại nhà khách T78, tên đề tài đầy đủ: “Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách với chất…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Chất lượng phục vụ của nv tại khách sạn Hương Sen

Đề tài báo cáo thực tập du lịch: Chất lượng phục vụ của nhân viên tại khách sạn Hương Sen Nước ta đang bước vào thời…

Continue Reading...
báo cáo thực tập benthanh tourist
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập Inbound tại công ty BenThanh Tourist 2015

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh mảng Inbound cho công ty dịch vụ du lịch BenThanh Tourist trong năm 2015 Bài…

Continue Reading...
báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập dịch vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn

Đề tài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn:Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân trong…

Continue Reading...