Posted in Dịch vụ

Nơi mua bán báo cáo thực tập mẫu

Hiện nay với sợ ra đời của hàng chục website về tài liệu bán báo cáo thực tập mẫu,  luận văn, các bạn sinh viên…

Continue Reading...
báo cáo thực tập quản trị nhân sự
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thiều Quang

Đề tài báo cáo thực tập: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giải pháp phần…

Continue Reading...
báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh – PGD Bình Hòa

Đề tài:Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh – PGD Bình Hòa  thuctaptotnghiep.net thực hiện vào năm 2014, xin giới…

Continue Reading...
cho vay hộ nghèo ngân hàng chính sách xã hội
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội

Thuctaptotnghiep.net chia sẽ cho các bạn sinh viên tài chính ngân hàng đề tài làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại ngân…

Continue Reading...
báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng tại công ty in tem

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã làm thay đổi môi trường kinh doanh của…

Continue Reading...
quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng hàng gia công sản xuất xuất khẩu

Đề tài báo cáo thưc tập : Thực trạng trong qui trình tổ chức thực hiện hợp đồng hàng gia công sản xuất xuất khẩu của…

Continue Reading...
báo cáo thực tập bảo hiểm xã hội
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty Nam Sơn

Báo cáo thực tập ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty TNHH Nam Sơn 2014 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của…

Continue Reading...
hợp đồng xuất khẩu
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

LỜI MỞ ĐẦU  Xuất nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như đóng vai trò…

Continue Reading...
báo cáo thực tập ngoại thương
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Tình hình xuất khẩu giày tại công ty Tân Hiệp Phong

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngoại thương bài báo cáo thực tập mẫu…

Continue Reading...
báo cáo thực tập
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập giải phóng mặt bằng tại công ty xây dựng

“Những biện pháp quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn TPHCM tại Công ty…

Continue Reading...