Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập chính sách lãi suất của ngân hàng 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Báo cáo thực tập chính sách lãi suất của ngân hàng là bài báo cáo…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập xây dựng bảng giá đất thị trường

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là xây dựng bảng giá đất thị trường khu vực quận 6 Thành phố Hồ…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập phân tích cổ phiếu S55 và cổ phiếu SNG

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Phân tích cơ bản cổ phiếu S55 và cổ phiếu SNG trên sở giao dịch chứng khoán…

Continue Reading...
Posted in Dịch vụ

Báo cáo thực tập cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Sở giao dịch ngân…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Giải pháp phát triển thi trường chứng khoán Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Giải pháp phát triển thi trường chứng khoán Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Giải pháp nâng cao hiệu quả phương thức tín dụng chứng từ

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Giải pháp nâng cao hiệu quả phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Sacombank chi…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập phân tài chính Công ty vận tải Vững Hương

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Báo cáo thực tập phân tài chính của Công ty vận tải Vững Hương…

Continue Reading...
tín dụng ngắn hạn
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn tại agribank

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng bài báo cáo thực tập với đề tài: Báo cáo…

Continue Reading...
báo cáo thực tập tổng hợp
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Phân tích tác động của chính sách tài chính đến nền kinh tế

Đề tài báo cáo thực tập: Phân tích tác động của chính sách tài chính đến nền kinh tế Cùng với sự phát triển của kinh…

Continue Reading...
Posted in Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập tài chính Công ty bất động sản Tiến Phát

Báo cáo thực tập tài chính: Phân tích tài chính tại Công ty bất động sản Tiến Phát Sau hàng loạt những đổi mới kinh tế…

Continue Reading...